СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ

Благодаря помощи, предоставляемой Евросоюзом, была осуществлена инвестиционная программа, позволившая значительно расширить технический и технологический потенциал нашей компании.

Specjalistyczne linie technologiczne do sortowania i pakowania warzyw oraz owoców
Przechowalnia o potencjale do magazynowania 13 tys. ton warzyw
Jakość potwierdzona technologią i międzynarodowymi certyfikatami