STRATEGIE UND ZIELE

Dank EU-Fördermitteln haben wir ein Investitionsprogramm umgesetzt, das den wesentlichen Ausbau des technischen und technologischen Potenzials der Gesellschaft ermöglicht.

Specjalistyczne linie technologiczne do sortowania i pakowania warzyw oraz owoców
Przechowalnia o potencjale do magazynowania 13 tys. ton warzyw
Jakość potwierdzona technologią i międzynarodowymi certyfikatami