STRATEGY AND GOALS

Through EU funding, we have implemented an investment programme, which helped us increase our technical and technological capabilities significantly.

Specjalistyczne linie technologiczne do sortowania i pakowania warzyw oraz owoców
Przechowalnia o potencjale do magazynowania 13 tys. ton warzyw
Jakość potwierdzona technologią i międzynarodowymi certyfikatami