STRATEGIA I CELE

Dzięki wsparciu unijnemu zrealizowaliśmy program inwestycyjny, który pozwolił na znaczne rozbudowanie potencjału technicznego oraz technologicznego spółki.

Specjalistyczne linie technologiczne do sortowania i pakowania warzyw oraz owoców
Przechowalnia o potencjale do magazynowania 13 tys. ton warzyw
Jakość potwierdzona technologią i międzynarodowymi certyfikatami